Strategice

Obiectivele strategice ale ETT (GECT)

GECT-ul propus se va înființa într-una dintre cele mai defavorizate regiuni, unde acitivitatea de bază este agricultura, și în vecinătatea căreia, la polul opus se află municipiul Arad, un oraș cu important potențial economic. Astfel obiectivele strategice sunt:

1. Pentru îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă

• sprijinirea investiților
• îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
• îmbunătățirea condițiilor de înregistrare a firmelor transfrontaliere
• asigurarea condițiilor de navetă transfrontalieră

2. Intensificarea colaborării agricole

• crearea sistemului de valorificare tranfrontalieră pentru produsele locale
• schimb de experiență între fermierii din zona de frontieră
• realizarea unor asociații de valorificare transfrontalieră
• valorificarea energetică comună a deșeurilor agricole

3. Sprijinirea metodelor alternative de realizarea veniturilor

* realizarea unei colaborări transfrontaliere de turism agricol, turism ecvestru, turism religios, cultural, turism pe bicicletă

Obiective GECT pe termen mediu

* asociație turistică comună de management, realizarea unei infrastructuri turistic bilingve în zona transfrontalieră, derularea instruirii aferente;
* înființarea, rularea unor asociații comune de producție și valorificare cu cooptarea fermierilor din zona transfrontalieră;
* înființarea unui management comun pentru sprijinirea relațiilor dintre IMM-uri, realizarea unor centre logistice bazate pe parcurile industriale din Arad și Curtici;
* realizarea unui sistem comun de furnizare de energie;
* reabilitarea, construcția elementelor lipsă din infrastructura transfrontalieră.