Organele Grupării

Organele Grupării: Adunarea Generală, Prezidiul, Directorul, Comisia de cenzori.
Conducătorii Grupării: Preşedintele, Vicepreşedinţii, membrii Comisiei de cenzori.

Președinte ETT (GECT): Simonka Gyorgy, primarul localității Pusztaottlaka
Director ETT: Horváth Krisztián